DESIGN

Designbeskyttelsen omfatter et produkts visuelle udformning, og med en designregistrering opnås beskyttelse af produktets æstetiske udformning i op til 25 år.

 
 

Patenter

Et patent er en eneret til udnytte en opfindelse kommercielt. Et patent beskytter de tekniske principper, som er grundlaget for opfindelsen.

 
 

COPYRIGHT ©

Ophavsret - også kaldet copyright - beskytter bøger, musik, film, fotografier, kildekode til software, brugskunst og andre former for "værker".